نانچكو : Nunchaku نانچاكو یا نانچیکو متشكل از دو تكه چوب سخت كه توسط طناب ي را در سایت BFD - NINJA بخوانید"/> نانچكو : Nunchaku نانچاكو یا نانچیکو متشكل از دو تكه چوب سخت كه توسط طناب ي را در سایت BFD - NINJA بخوانید"/> نانچكو : Nunchaku نانچاكو یا نانچیکو متشكل از دو تكه چوب سخت كه توسط طناب ي را در سایت BFD - NINJA بخوانید"/>

نانچیکو

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

lign="baseline">
نانچكو : Nunchaku نانچاكو یا نانچیکو متشكل از دو تكه چوب سخت كه توسط طناب يا زنجير به هم متصل شده است شكل كرفته است . در گذشته وحال اين سلاح جزوه ابزار كشاورزي بشمار مي رفت.

هرچوب نانچاكو را فك گويند و اين فك از سه قسمت بالا، مياني وپايين تشكيل شده است . بطور عمده هر سلاح نانچيكو از سه قسمت اصلي وكاربردي تشكيل يافته شده است . كه درشكل آمده اتصال بين دوفك يك قسمت را تشكيل مي دهد.قسمت بالائي را سرفك گويند و درانتهاي فك كه همان محل برخورد فك با اجسام يا حريف مي باشد را گويند. روايتي باستاني است كه درمورد تمامي سلاحها درهنر هاي رزمي نين جوتسو گفته مي شود :


( طي ساعتها تمرين با نانچكو اين سلاح جزئي از روح وبدن شما در خواهد آمد )هنگاميكه شما با اين نيت تمرين كنيد .نانچكو عضوی از بدنی شما میشود. قدرت تخریب این سلاح بیش از 300کیلوگرم می باشد که به راحتی میتوانند جمجمه دشمن را منحدم کند. این سلاح ساده و بسیار ارزن به راحتی دردسترس همگان است می توان را به راحتی ساخت . استفاده از این سلاح در هنر رزمی بطور کلی شامل5 روش بسیار مهم میباشد. 1- تکنیکهای دفاعی 2- تکنیکهای هجومی 3- تکنیکهای ترفندی 4- تکنیکهای نمایشی 5- تکنیکهای آکروباتکی رزمی ساختار نانچیکو انواع زیادی دارد – چوبی – پلاستیکی - فلزی – پارچه ای – ابری - و باتومی اندازه ناچیکو به نوع وشرایط استفاده از آن دارد ولی بهترین اندازه باید تمام یک فک آن آرنج شما تا مشت جمع کرده شما را پوشش بدهد. سرعت مانور با نانچیکو بنا به تمرینات مستمر و منظم شما دارد . هر تکنیکی باید ساعتها تمرین شود تا بتواند به مهارت رسید.

...
نویسنده : REza بازدید : 28 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 ساعت: 20:00

close
تبلیغات در اینترنت